Jdi na obsah Jdi na menu
 


Elektroinstalace

Provádět instalaci rozvodu elektřiny v rodinném domě svépomocí, se nemusí vyplatit. Vzhledem k předpisům a hlavně pro nebezpečí úrazu, je třeba pověřit odbornou osobu, která má oprávnění k projektování či k montáži elektroinstalace.

Návrh rozvodů musí vypracovat specialista a jeho součástí bývá i řešení elektrické přípojky, rozvodů v domě, hromosvodu.

Z výše uvedeného vyplývá, že projektová dokumentace a realizace rozvodů elektrické energie podlehá příslušným normám a předpisům. Hotová elektroinstalace musí být po dokončení přezkoušena a shledána jako funkční a bezpečná. Na základě výsledků této zkoušky je vypracována revizní zpráva , kterou budeme potřebovat při dalších jednaní s úřady či distributory el. energie. Majitel objektu je pak povinen nechat provádět pravidelné revize dle nařízení příslušné normy.

Elektroinstalaci v rodinném domě můžeme rozdělit na přípojku nízkého napětí, vnitřní elektroinstalaci, hromosvod a uzemnění .

Přípojka nízkého napětí

Pro připojení k objektu lze využít vrchní provedení, kdy kabely jsou uloženy na sloupech, nebo pomocí kabelů položených v zemi. Oba typy přípojek bývají ukončeny v přípojkové skříni osazené ve fasádě domu nebo na hranicích pozemku. Přípojková skříň musí být přístupná z veřejného prostoru. Náklady na zřízení přípojky vždy hradí ten, kdo podává žádost o připojení obvykle tedy stavebník. Přípojka včetně přípojkové skříně zůstává ve vlastnictví majitele rozvodné sítě (podnik zajišťující rozvod el. energie).

Pokud hodláme stavět rodinný dům a el. přípojka na pozemku není provedena musíme podat žádost na příslušného správce rozvodné sítě o připojení k rozvodné síti. Po obdržení kladného příslibu zažádáme o zpracování dokumentace el. přípojky. Zpracovaná dokumentace se předkládá stavebnímu úřadu (včetně projektové dokumentace přípojky vody a kanalizace) k žádosti o stavební povolení (případně územního rozhodnutí).

Jednodušší případ nastává pokud ke stavební parcele jsou sítě přivedeny, stačí požádat správce el. sítě a podat žádost o připojení k distribuční soustavě.

Vnitřní elektroinstalace

Pokud si dům necháme projektovat na zakázku je vhodné požadovat i projekt elektro ( i ostatní řemesla) v rámci koordinace projektování. Pokud jsme se rozhodli zakoupit typový projekt zde je již elektroinstalace zapracována, případně ji necháme upravit u projektanta elektro dle našich požadavků.

Rozvody el. energie v domě můžeme rozdělit na silnoproudé a slaboproudé.

Do silnouproudné části jsou zařazeny rozvaděče zásuvek, světel, příp motorový proud. Začíná se od elektroměrného rozvaděče, který bývá osazen ve fasádě domu, či v el. sloupku. Po dokončení stavby je třeba podat žádost na příslušného správce rozvodné sítě o montáž elektroměru, kterou nám musí vystavit revizní technik pověřený správcem rozvodné sítě. Montáž elektroměru, který je stále v majetku správce, se provádí za poplatek.

Dále následuje domovní rozvaděč, který obvykle bývá umístěn v technické místnosti, chodbě. V rozvaděči je umístěn hlavní vypínač, jističe jednotlivých ukruhů, proudové chrániče. V dnešní době se vyplatí i osadit jističe proti přepětí pro ochranu domácí elektroniky.

V domovním rozvaděči bývá svorkovnice pro uzemnění. K této svorkovnici jsou připojeny kovová potrubí vstupující do domu a dále ochranné zemnění domu (koupelna).

Během nárhu elekroinstalací je výhodné mít představu o rozmístění nábytku v místnostech. V kuchyškém prostoru je třeba tento návrh skoordinovat s požadavky dodavatele kuchyně, V současnosti je velký výběr elektrických spotřebičů, některé z nich potřebují samostatné jištění. Dále je třeba zahrnou požadavky na elektroinstalace od dalších zařízení - topení, větrání, klimatizace, ohřevu teplé vody, pohony vrat a rolet.

Další požadavky na rozvody elektro mají zařízení digitálního domu či bytu.

Elektroinstalace v jednotlivých místnostech

Předsíň - počet zásuvek závisí na délce předsíně 1-3 zásuvky do 3m, 2-4 zásuvky od 4m. Osvětlení se navrhuje dle plochy předsíně. Zapínání světel je pohodlné ovládat od každých dveří zvlášť, rovněž je možno provést spínání světel čidlem reagujícím na pohyb.

Obývací pokoj, jídelna - osvětlení pokoje zavisí na způsobu zařízení interieru, typech zvolených svítidel. Návrh osvětlení se vyplatí konzultovat s architektem. Počty zásuvek se obvykle navrhují pro plochu pokoje více jak 12 m2 je doporučeno 4-8 ks zásuvek, pro místnosti do 20m2 5-10 ks zásuvek a přes 20 m2 6-12 ks zásuvek. U telefonní zásuvky a připojení internetu se vyplatí osadit 2 zásuvky pro komunikační zařízení.

Koupelna - rozmístění elektroinstalací v koupelně předepisují zvláštní předpisy. Z důvodu bezpečnosti nelze libovolně rozmisťovat zásuvky a svítidla ve vlhkém prostoru. Návrh rozmístění elektrických zařízení konzultujte s odborníkem. Osvětlení koupelny může být navrženo jako celkové či jako místní v prostoru nad umyvadlem zabudované nad zrcadlem, případně ve skřínce. Používají se zásadně svítidla z nekovových materiálů. Další potřeby na přivod el. energie závisí na vybavení koupelny. Přívod si bude vyžadovat pračka, masažní vana či sprcha, případně elektrické topení v podlaze či žebříčkovém radiátoru, dále nucené odvětrání koupelny ventilátorem. Pokud chceme užívat saunu je třeba počítat s třífázovým přívodem pro saunu.

Dětský pokoj - obdobné jako u pokoje, zásuvky bývají osazeny ochrannými prvky proti zasunutí cizích předmětů.

Ložnice - Počty zásuvek se obvykle navrhují pro plochu pokoje do 12 m2 je doporučeno 4-5 ks zásuvek, pro místnosti do 20m2 6-7 ks zásuvek. Rozmístění obdobné jako u obývacího pokoje. Příjemné je užítí stmívacího osvětlení či elektricky ovládaných žaluzií.

Prádelna - pokud je v prádelně vana, platí zde stejné předpisy pro el.instalace jako v koupelně. Počet zásuvek závisí na předpokládaných zařízení (pračka, sušička).

Pracovna - vybavení el. instalací závisí na charakteru a počtu el. spotřebičů, je individuální.

Dílna, garáž - bývá vhodné pokud je zde umístěn hlavní rozvaděč. Rozmístění a počty zásuvek závisí na požadavcích uživatele garáže, zda bude garáž používat i jako dílnu nebo jen stání pro vozidlo. Vyplatí se počítat s elektropohonem vrat a osvětlením před prostorem garáže.

Venkovní osvětlení - jedná se o osvělení prostoru zahrady, přístupových cest. Lze rovněž využít zahradních svítidel napájených z vestavěných solárních článků. Dále osvětlení vchodů do domu, dílny, garáže. Můžeme využívat ručního ovládání z domu, dále automatického spínání v závislosti na čase, které můžeme naprogramovat na požadovaný rozvrh. Rovněž lze využít čidla reagující na pohyb, často se užívají u vchodů do domů.

Bazén - při navrhování elektroinstalací bazénu je nutné postupovat v souladu s příslušnou ČSN. Rozsah elektroinstalací závisí na vybavení bazénu. El. instalace vyžaduje čerpadlo filtrace, zdroj protiproudu, osvělení, úprava vody, ohřev vody. Řešení elektroinstalací závisí na doporučení dodavatele bazénu.

Uzemnění a hromosvod

Hromosvod ochraňuje dům před účinky blesku a svádí nashromážděnou atmosférickou elektřinu ze vzduchu do země. Jímače blesku jsou osazeny na nejvyšší místa střechy domu, uzemnění buď z pozinkovaného pásku nebo pozinkovaná tyč.

Rozhodnutí zda má být má objekt vybaven ochranou před bleskem závisí na více činitelích, patří sem možnost ohrožení osob, hodnota objektu. Pojišťovací ústavy podmiňují vyplacení náhrad při škodách způsobených bleskem funkčním hromosvodem.